Siirry suoraan sisältöön

Millaiset ovat etävanhemman oikeudet?

Etävanhemmallakin on oikeus tavata lastaan.

Erotilanteessa sovitaan, kenen luona lapsi asuu. Jos kyseeseen ei tule vuoroasuminen, on etävanhempi se, jonka luona lapsi ei asuu pääsääntöisesti. Silti etävanhemman oikeudet on myös näissä tilanteissa otettava huomioon sekä se, että lapsella on oikeus viettää aikaansa myös hänen kanssaan. Tapaamisoikeudesta tehdään yleensä sopimus, joka voidaan vahvistaa sosiaalitoimessa, mutta myös tuomioistuin voi tehdä siitä päätöksen. Kaikissa tilanteissa on otettava aina huomioon lapsen etu eikä pelkästään vanhempien riidat.

Etävanhemman oikeudet tavata lasta

Tapaamisoikeuden taustalla on se, että lapsella pitää olla oikeus säilyttää hyvä ja läheinen suhde myös etävanhempaansa. Lapsi voi viettää aikaansa vanhemman kanssa ja olla häneen muutenkin yhteydessä. Jos esimerkiksi välimatka on pitkä, voidaan yhteyttä pitää myös puhelimitse tai videopuheluilla. Yleensä nämä ovat hyvä lisä normaalien tapaamisten lisäksi ja niistä sovitaankin erikseen. Tietyissä poikkeustilanteissa videopuhelut voivat olla ainoa tapaamismahdollisuus.

Kuten yhteishuoltajuus laki määrittelee, niin vanhemmat päättävät lapsensa asioista yhdessä. Siksi myös molempien vanhempien tärkein tehtävä on auttaa siinä, että lapsi saa tavata myös etävanhempaa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että lasta ei saa manipuloida eikä millään tavalla pyrkiä vieraannuttamaan toisesta vanhemmasta. Näissä tilanteissa on molempien vanhempien ymmärrettävä, että tapaamiset ovat tärkeä asia lapsen kannalta. Kyseessä on lain mukaan lapsen oikeudesta tavata vanhempaansa eikä päinvastoin.

Mitä tehdä riitatilanteessa?

Joskus tilanne voi olla niin riitaisa, että lähivanhempi ei anna etävanhemman tavata lasta. Silloin on ehdottomasti tehtävä sopmus ja jos sopiminen ei onnistu, niin silloin tuomioistuin tekee päätöksen tapaamisoikeudesta. Sopimuksen vahvistamisen jälkeen, se pannaan täytäntöön, mikäli toinen vanhemmista ei sitä noudata. Pakkokeinona näissä tapauksissa käytetään noutoa tai uhkasakkoa. Kaikesta huolimatta myös lapsen mielipidettä kuunnellaan täytäntöönpanoissa, mikäli hän kykenee ymmärtämään tilanteen.

Avainsanat: