Sateenkaariperhe

Sateenkaariperhe on perhe, jossa yksi tai useampi vanhempi kuuluu sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön. Käsitteen sisälle mahtuu hyvinkin erilaisia perheitä, joten se on luonteeltaan hyvin monimuotoinen. Sateenkaariperheeseen liittyy usein myös apilaperheen käsite, mutta se ei ole välttämätön. Apilaperhe on perhemuoto, jossa vanhempia on useammasta eri perheyksiköstä. Samaa sukupuolta olevien parisuhteet käsittävät toisinaan useita perheyksiköitä ja varsinkin silloin, jos niissä on jälkikasvua. Esimerkiksi miespari tarvitsee lapsen saantiin adoption tai naisen, joka taas voi olla toinen osapuoli naisparista. Tällöin nämä parit muodostavat kolmi- tai neliapilaperheitä, joissa on useampi kuin kaksi vanhempaa.

On tärkeää huomata, että sukupuolivähemmistöt eivät ole sama asia kuin seksuaalivähemmistöt, vaan kyseessä on kaksi eri asiaa. Sateenkaariperhe muodostuu silloin, kun siihen kuuluvat vanhemmat ovat osa joko sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöä.

Sateenkaariperhe

Sukupuolivähemmistöt edustavat kaikkia sukupuolia

Kaikki ihmiset eivät tunne kuuluvansa perinteisiin binäärisiin sukupuoliin eli mieheen tai naiseen. Yleisimpiä sukupuolivähemmistöjä ovat transvestiitit, transsukupuoliset, intersukupuoliset sekä muunsukupuoliset. Sukupuolivähemmistöt voivat olla heteroja tai homoseksuaaleja, joten niihin kuuluminen ei määritä seksuaalista suuntautumista.

Transvestiitit ovat tiettävästi yleisin sukupuolivähemmistö. Siinä yksilö pukeutuu vastapuolen sukupuolen mukaisesti ja pyrkii näin eläytymään vastakkaiseksi sukupuoleksi. Transsukupuolisuudessa ihminen kokee olevansa jotain muuta sukupuolta kuin mitä hänen biologinen sukupuoli on. Heille on yleistä hakeutua sukupuolenvaihdosleikkaukseen, jossa hormonihoitojen sekä kirurgian avulla yksilön sukupuoli vaihdetaan toiseen myös ulkoisesti.

Hedelmöityshoidot lapsen saannin vaihtoehtona

Hedelmöityshoidot ovat tarkoitettu kaikille niille pariskunnille, jotka eivät syystä tai toisesta pysty lisääntymään luonnollisella tavalla. Hedelmällisyyshoitoihin hakeudutaan monista eri syistä ja lähtökohdista käsin. Niitä käyttävät kaikki ihmisryhmät sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Heteropareilla saattaa olla ongelmia raskaaksi tulemisen suhteen, joten hedelmällisyyshoidosta toivotaan ratkaisua ongelmaan.

Raskaaksi tuleminen ei ole itsestään selvyys ja hedelmöityshoidot pyrkivät parantamaan parin mahdollisuutta saattaa nainen raskaaksi. Jos pariskunta ei ole onnistunut saattamaan toista osapuolta raskaaksi vuoden aikana, voidaan se määritellä hedelmättömäksi. Nykyään hoidot ovat tehokkaita, sillä suurin osa potilaista saadaan raskaaksi, jos kaikkia mahdollisia keinoja käytetään hoidon aikana.

Sateenkaariperhe

Sateenkaariperhe ja tasa-arvoinen avioliittolaki

Monet lakimuutokset ovat helpottaneet sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asemaa perheyksiköinä. Äitiyslaki parantaa erityisesti sellaisten perheiden asemaa, jossa on kaksi äitiä. Sateenkaariperhe käsittää myös monia muita variaatioita perheyksiköstä. Tasa-arvoinen avioliittolaki pyrkii taas parantamaan samaa sukupuolta olevien avioliittojen asemaa juridisesti. Se hyväksyttiin eduskunnassa vuonna 2014 ja muutokset tulivat voimaan vuonna 2017. Tätä aikaisemmin samaa sukupuolta olevat ihmiset eivät voineet solmia keskenään avioliittoa, mikä vaikeutti sateenkaariperheiden laillista asemaa suhteessa heteroperheisiin.

Nykyään lain mukaan lapsella voi olla kaksi vanhempaa, jotka ovat samaa sukupuolta. Apilaperhe voi kuitenkin koostua useammista vanhemmista kuin kahdesta, mikä aiheuttaa omat ongelmansa monesta pariskunnasta koostuviin apilaperheisiin. Tasa-arvoisen avioliittolain myötä sateenkaariperheiden asema esimerkiksi sosiaalitukiin parani huomattavasti. Tämä parantaa heidän asemaansa huomattavasti, sillä aikaisemmin tukia saatettiin kieltää periaatteessa seksuaalisen suuntautumisen perusteella.