Uudistetaan äitiyslaki!

Kansalaisaloite uuden äitiyslain puolesta.

Äitiyslain myötä naispareille syntyvät lapset ovat tasa-arvoisessa asemassa eri sukupuolta olevien avoparien lasten kanssa: molemmissa tapauksissa vanhemmuus voidaan tunnustaa jo neuvolakäyntien aikana.

Äitiyslaki turvaa lapsen tosiasialliset perhesuhteet alusta asti ja on siten myös YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen mukainen.

Mikä äitiyslaki?

Äitiyslaki turvaa naisparin lapsen oikeuksia syntymästä alkaen. Lapsella voi sen myötä olla kaksi vanhempaa heti syntymästä lähtien. Naisparin lapsesta tulee näin tasavertainen eri sukupuolta olevien perheeseen syntyvän lapsen kanssa. Nykytilanteessa naisparin perheen on tehtävä turha, kallis ja aikaa vievä sisäinen adoptio, jotta toinenkin äiti olisi virallisesti lapsensa vanhempi. Kansalaisaloite ajaa äitiyslain säätämistä Suomeen.
Lue lisää usein kysytyistä kysymyksistä >
Tutustu kansalaisaloitteen sisältöön >

aitiyslaki_infografiikka

 

Miksi kansalaisaloite?

Hallitus ei huomioinut sateenkaariperheiden lasten oikeuksia isyyslain uudistuksen yhteydessä. Äitiyslaki valmisteltiin vuonna 2014 pikavauhtia korjaamaan tilannetta. Lakiesitys jäi hallitukselta kuitenkin antamatta Kristillisdemokraattien vastustuksesta johtuen. Kansalaisaloitteella halutaan tuoda lakiesitys eduskunnan käsittelyyn. YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen 2. artikla kieltää lapsen syrjinnän hänen vanhempiensa ominaisuuksista johtuen. Vanhempien sukupuoli ei saa vaikuttaa lapsen oikeudelliseen asemaan syntymähetkellä.

Allekirjoitusten määrä täyttyi!

Allekirjoituksia kertyi 55 832 ja aloite etenee siten eduskuntaan!

Äitiyslaille kerättiin kannatusilmoituksia puolen vuoden ajan. Kannatusilmoitusten keruu päättyi toukokuun 28. päivänä. 55 832 kannatusilmoituksesta 51 114 tuli oikeusministeriön sähköisen palvelun kautta ja 4 718 kannatusilmoitusta kerättiin paperilomakkeille. Väestörekisterikeskus vahvistaa kesän aikana, tarkastuksen päätteeksi kannatusilmoitusten tarkan määrän. Koska pelkästään sähköisten ilmoitusten määrä on yli 50 000, aloite etenee syksyllä varmasti eduskunnan käsittelyyn. Eduskunnassa käydään aluksi lähetekeskustelu, jonka jälkeen asia lähetetään todennäköisesti lakivaliokuntaan jatkokäsittelyyn. Lopullinen päätös aloitteen hyväksymisestä on odotettavissa vuoden 2017 puolella.

55 832 kiitosta allekirjoittaneille!

Aloitteen vireillepano

Kansalaisaloitteen on laittanut vireille joukko kansalaisia, jotka toimivat perhe- ja ihmisoikeusjärjestöjen johtotehtävissä. Aloitteen ovat laittaneet vireille Maria Kaisa Aula, Frank Johansson, Eija Koivuranta, Ulla Siimes, Juha Jämsä, Anna Moring, Pauliina Lehtinen, Panu Mäenpää, Petri Janhunen, Harri Kokko, Noora Kalpio, Aaro Horsma, Fredrika Biström ja Janne Hälinen.

Aloitetta tukemassa