Siirry suoraan sisältöön

Kumppanuusvanhemmuus on parisuhteeton vaihtoehto

kumppanuusvanhemmuus
Jos haluaisit lapsen, mutta et ole löytänyt vierellesi elämänkumppania, kumppanuusvanhemmuus voi olla silloin vaihtoehto. Se sopii myös samaa sukupuolta oleville pariskunnille tai niille, joille adoptio on tullut ajankohtaiseksi. Kumppanuusvanhemmuuden ideana on kasvattaa lapsi siten, etteivät vanhemmat ole esimerkiksi parisuhteessa tai avioliitossa. Hedelmöitys voidaan hoitaa kuitenkin monella eri tavalla, eikä vakituinen kumppani ole aina mahdollinen vaihtoehto. Kumppanuusvanhemmuus vaati paljon suunnittelua ja hyvää yhteispeliä, jotta arjen pyörittäminen onnistuu mukavasti. Vanhemmuus jaetaan silloin kahden aikuisen välillä ja kahdessa eri kodissa. Tällöin on hyvä ottaa huomioon esimerkiksi se, kuinka suuri välimatka kahden kodin välillä on hyvä olla.

Vanhemmuuden jakaminen tuo omat haasteensa

Aikaisemmin kumppanuusvanhemmuuden muodostaminen oli vaikeampaa, sillä se saattoi edellyttää pitkää ja raskasta adoptioprosessia. Äitiyslaki mahdollistaa joissakin tilanteissa vanhemmuuden tunnustamisen helpommin kuin aikaisemmin. Esimerkiksi naisparin kohdalla toinen naisista voi virallistaa vanhemmuuden nopeammin ja ilman ylimääräistä byrokratiaa. Kumppanuusvanhemmuus voi aiheuttaa haasteita erilaisissa kriisitilanteissa. Jos vanhempia on neljä tai jopa kuusi, erimielisyyksien ratkominen tulee huomattavasti vaikeammaksi. Tämän takia tilanne vaatii vanhemmilta lujaa luottamusta ja kykyä toimia joustavasti ongelmatilanteissa. Vanhempien roolit ja tehtävät tulisi olla hyvin selvillä jo ennen lapsen syntymää, jotta ristiriidoilta vältyttäisiin.

Kumppanuusvanhemmuus tuo apua erilaisiin tilanteisiin

Kaikkien elämänkulku on omanlainen ja syyt vanhemmuuskumppanuudelle voi olla todella moninaiset. Seuraavassa on listattu yleisimpiä tilanteita, joissa kumppanuusvanhemmuus voi olla hyvä vaihtoehto:
  • Ihminen haluaa vanhemmaksi, mutta ei luoda parisuhdetta
  • Samaa sukupuolta oleva pari haluaa lapsen
  • Ystävät haluavat jakaa vanhemmuuden

Adoptio mahdollistaa lapsen kumppanuusvanhemmuudelle

Adoptio on nykyisen lainsäädännön puitteista mahdollista myös samaa sukupuolta oleville pareille. Tällöin kumppanuusvanhemmuus onnistuu myös adoption kautta. Näin ollen lapsen saantiin ei välttämättä tarvita hedelmöityshoitoa tai ylipäätään hedelmöitystä, koska lapsi tulee parisuhteen ulkopuolelta. Suomessa lain muutos tehtiin vuonna 2017. Adoptio on kuitenkin pitkä prosessi, joten siihen kannattaa varautua huolella. Ensimmäiset adoptiot samaa sukupuolta oleville pareille toteutuivat vuoden 2020 aikana. Tulevaisuudessa määrä tulee todennäköisesti lisääntymään, kunhan ihmiset saavat lisätietoa asiasta. Adoption ajatellaan parantavan erityisesti miesparien tilannetta, sillä he eivät voi saada lasta synnyttämällä. Naisparien tapauksissa nainen voi hankkiutua raskaaksi luonnollisin keinoin, joten tilanne on siltä osin parempi.